google.com, pub-6497066373419060, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Ποιοί κερδίζουν από τη μείωση των εισφορών | newsontime.gr
Home » , » Ποιοί κερδίζουν από τη μείωση των εισφορών

Ποιοί κερδίζουν από τη μείωση των εισφορών

Written By news on Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 | 8:18 μ.μ.

Πώς αλλάζει το ασφαλιστικό τοπίο με τέσσερις διατάξεις SOS.


Τέσσερις διατάξεις-«SOS» για τις ασφαλιστικές εισφορές προβλέπονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που έχει ήδη δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα κατατεθεί μέσα στο μήνα στη Βουλή.

Με μία ιδιαίτερα θετική διάταξη προβλέπεται επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τη μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους.

 

Στους μεγάλους κερδισμένους είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, που θα δουν αύξηση του μισθού τους μέσα από την κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας.

 

Αναλυτικά, το νέο τοπίο στις ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνεται ως εξής:

 

Θεσπίζονται κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους. Το πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών αφορά επιχειρήσεις οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μετατρέπουν συμβάσεις μισθωτών με μερική απασχόληση σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν εργαζομένους με σύμβαση μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50%. Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη επιδοτούνται κατά 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους, για ένα χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα της μετατροπής. Προσοχή:

- Ως ημέρα μετατροπής των συμβάσεων λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

 

- Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Αναγκαία προϋπόθεση για την επιδότηση είναι η σύμβαση εργασίας να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων, εκτός εάν γίνουν ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους. Το 40% των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καλύπτονται κατά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από το υπουργείο Εργασίας με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για όλο το χρονικό διάστημα ενός έτους. Η ωφελούμενη επιχείρηση πρέπει να είναι κατά την έναρξη στο πρόγραμμα και καθ’ όλη τη διάρκειά του, φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τυχόν οφειλές της προς Δημόσιο και e-ΕΦΚΑ, και η ρύθμιση να τηρείται. Επίσης, πρέπει να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για την περίοδο της επιδότησης.

 

Καταργείται η ειδική εισφορά 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, με κερδισμένους 600.000 εργαζόμενους. Η εισφορά είχε θεσπιστεί για την στήριξη του εν λόγω Ταμείου, ωστόσο δεν υπάρχει λόγος συνέχισής της, καθώς ο φορέας είναι, πλέον, βιώσιμος. Με την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης έρχεται αύξηση των μισθών στο δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγματα: Ένας τμηματάρχης του Δημοσίου ωφελείται ετησίως κατά 364 ευρώ. Ένας απλός υπάλληλος, νεοπροσληφθείς, κατά 109 ευρώ. Ένας διευθυντής κατά 591 ευρώ και ένας γενικός διευθυντής κατά 1.125 ευρώ.

Προβλέπεται πως οι ασφαλιστικές εισφορές των ξεναγών, εφεξής θα δηλώνονται ηλεκτρονικά μέσω Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων. Στο νομοσχέδιο περιγράφεται με ποιον τρόπο θα γίνεται η δήλωση της ασφάλισης, η απογραφή εργοδότη και η καταβολή εισφορών, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης των ξεναγών και η εκκαθάριση που θα γίνεται για κάθε έτος.

Επιλύεται η αμφισβήτηση για το ύψος της εισφοράς που καταβάλλεται από ασκούμενους δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές. Ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης καταβάλλεται μηνιαίως η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά των νέων επαγγελματιών (33 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη και 93 ευρώ για σύνταξη - προαιρετικά), χωρίς αυτό το διάστημα να προσμετράται στη συνολική πενταετία κατά την οποία μπορούν να καταβάλουν την κατώτατη εισφορά και η οποία εκκινεί από την έναρξη επαγγέλματος.

Αυξάνεται η ειδική άδεια μητρότητας και στον ιδιωτικό τομέα

Πληθώρα ευνοϊκών διατάξεων περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

 

Αυξάνεται η ειδική άδεια μητρότητας σε εννέα μήνες από έξι. Η διάταξη αφορά μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτές με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η χρονική επέκταση της προστασίας της μητρότητας για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα είναι σε αναλογία με την ειδική άδεια ανατροφής που δικαιούνται οι μητέρες στο Δημόσιο. Να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας η ΔΥΠΑ καταβάλλει μηνιαίως στην εργαζόμενη μητέρα ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία Δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Μάλιστα, την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται οι γυναίκες που αποκτούν παιδιά με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν, από τη ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των 8 ετών. Επιπλέον, η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως 7 μήνες από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας προς τον πατέρα, αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με την περιστασιακή απασχόληση αναζητούντων εργασία. Μέχρι πρότινος, οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ άνεργοι είχαν τη δυνατότητα να βεβαιώνουν με αίτησή τους συνεχή χρόνο ανεργίας, εφόσον εργάζονταν περιστασιακά, δηλαδή είχαν πραγματοποιήσει κατά μέγιστο όριο 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο. Προτείνεται η περιστασιακή εργασία να περιγράφεται ως η πραγματοποίηση 70 ημερών απασχόλησης (και όχι 70 ημερομισθίων), ώστε να διατηρείται η ιδιότητα του ανέργου σε αναζητούντες εργασία που έχουν απασχοληθεί με οποιονδήποτε τρόπο (και όχι μόνο με μισθωτή εργασία) έως 70 ημέρες/δωδεκάμηνο.

Ξεκλειδώνει» η μεταβίβαση ακινήτων με αντιπαροχή με βάση παλιά εργολαβικά προσύμφωνα, χωρίς υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας. Η διάταξη αφορά εργολαβικά προσύμφωνα που είχαν συνταχθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000, για μεταβίβαση ακινήτων με αντιπαροχή.

Προωθούνται ειδικές διατάξεις για ευάλωτους πολίτες που έλαβαν καλόπιστα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ χωρίς να τα δικαιούνται. Ο ΟΠΕΚΑ στο πλαίσιο ελέγχων εντόπισε πολλές περιπτώσεις πολιτών που λάμβαναν επιδόματα –κυρίως αναπηρικά– χωρίς να τα δικαιούνται, στη συντριπτική τους πλειοψηφία καλόπιστα, και διέκοψε την καταβολή τους. Τώρα ενισχύεται η προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων αυτών ομάδων με την παύση αναζήτησης εκκρεμών οφειλών από τα ποσά που έλαβαν χωρίς να τα δικαιούνται. Ο καταλογισμός και η αναζήτηση των οφειλών –αν διακόπηκε– μπορεί να γίνει ή να προχωρήσει αν διαπιστωθεί ότι η καταβολή της παροχής οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις που αποδίδονται σε δόλο του δικαιούχου ή του νομίμου εκπροσώπου του. Επιπλέον, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών υιοθετούνται ευνοϊκά μέτρα, με διάκριση μεταξύ αμέλειας και δόλου, όπως η πενταετής παραγραφή, η δυνατότητα εξόφλησής τους σε δόσεις (έως 72) ή συμψηφισμούς με μελλοντικές καταβολές, καθώς και η μη αναζήτηση χαμηλών οφειλών (κάτω των 100 ευρώ). Λαμβάνεται έτσι υπόψη η καθυστέρηση του κράτους στους ελέγχους και γίνεται σεβαστή η καλή πίστη των ατόμων με αναπηρία για τα επιδόματα.
Πηγή : vradini.gr
Share this article :

Δημοσίευση σχολίου