google.com, pub-6497066373419060, DIRECT, f08c47fec0942fa0 7 «παράθυρα» για να ξεφύγετε από την εφορία | newsontime.gr
Home » , » 7 «παράθυρα» για να ξεφύγετε από την εφορία

7 «παράθυρα» για να ξεφύγετε από την εφορία

Written By news on Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016 | 12:01 μ.μ.

Η εφορία θέλει τα λεφτά μας. Το υπουργείο Οικονομικών αδιαφορεί για το αν πέρυσι κερδίσαμε περισσότερα από πρόπερσι και δεν συμπάσχει με όσους από μας χάσαμε τη δουλειά μας ή ένα μεγάλο μέρος των αποδοχών μας. Απλώς θέλουν περισσότερα. Είναι, λοιπόν, υποχρέωση κάθε φορολογουμένου να βρει νόμιμους τρόπους και μεθόδους για να ξεφύγει από τις παγίδες της φορολογικής δήλωσης. Η «ΒτΚ» συνεργάστηκε με τη σύμβουλο επί φορολογικών θεμάτων οικονομολόγο Χριστίνα Μαννέ και επισήμανε 6 + 1 περιπτώσεις που μπορούν εύκολα και με λίγη προσοχή να μετατρέψουν τη φορολογική ζημιά σε… κέρδος για τον φορολογούμενο, αν βεβαίως καταχωριστούν σωστά τα αληθή οικονομικά στοιχεία…

Kεφάλαιο 1ο – ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Δεν υπάρχει πιο άδικο και πιο βάναυσο φορολογικό σύστημα από αυτό που επιβάλλει χαράτσια με βάση όχι τα εισοδήματα του πολίτη, αλλά τα περιουσιακά του στοιχεία, αδιάφορο πότε και πώς αποκτήθηκαν. Το κράτος ομολογεί ότι δεν μπορεί να συλλάβει τη φοροδιαφυγή και γι’ αυτό θεωρεί όλους τους πολίτες συλλήβδην φοροφυγάδες.

Φορολόγηση με τεκμήρια σημαίνει θετική διαφορά ανάμεσα στο υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα και στο δηλωθέν πραγματικό εισόδημα. Στην περίπτωση ύπαρξης διαφοράς και εαν οι φορολογούμενοι δεν χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν για την κάλυψη του τεκμαρτού εισοδήματός τους, θα βρεθούν να φορολογούνται με επιβολή του κανονικού φορολογικού συντελεστή στο υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα από το πρώτο ευρώ.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το υπουργείο Οικονομικών είχε θεσπίσει διατάξεις για να προστατεύσει τεκμαρτά εισοδήματα που ήταν έως το ύψος του αφορολόγητου εισοδήματος (9.545 ευρώ τεκμαρτό, 6.000 ευρώ πραγματικό εισόδημα), μόνο όμως για δύο πηγές εισοδημάτων: από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Η μη κάλυψη των τεκμηρίων αποτελεί πλέον πολύ συχνό φαινόμενο. Αυτό συμβαίνει ενόψει της μείωσης των εισοδημάτων και της ταυτόχρονης υποβολής τεκμαρτού εισοδήματος σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, στη διαβίωση, αλλά και σε πολλά κινητά μας δικαιώματα, όπως π.χ. Τοκοχρεωλύσιο Δανείου.

Εάν δικαιολογήσουμε τη διαφορά αυτήν, τότε δεν θα φορολογηθούμε με βάση τεκμηρίων, αλλά με βάση το χαμηλότερο του δηλωθέντος εισοδήματός μας. Ακόμη γλιτώνουμε και από επιπλέον επιβαρύνσεις όπως αυτή της επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης επί του τεκμαρτού εισοδήματος σε περίπτωση που τα τεκμήρια ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ.

Χρήσιμα εργαλεία κάλυψης Τεκμαρτών Εισοδημάτων

Εισόδημα από πώληση περιουσιακών στοιχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρηματικά ποσά τα οποία εισπράξατε από την πώληση περιουσιακών σας στοιχείων, δηλαδή από πωλήσεις I.X. ακινήτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ.

Από τα ποσά αυτά ωστόσο θα πρέπει να αφαιρέσετε τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε για την απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

Ουσιαστικά, το δικαίωμα που σας δίδει το υπουργείο Οικονομικών είναι να επικαλεστείτε τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της αξίας στην οποία αποκτήσατε ένα περιουσιακό στοιχείο και της αξίας στην οποία το πωλήσατε, εάν έχει πωληθεί.

Στις περιπτώσεις που θα επικαλεστείτε ποσά από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισπράξατε.

Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση (του ν. 1599/1986) από τους δύο συναλλασσόμενους. Τα ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς της φορολογική δήλωσης.

Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπεριληφθεί, θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να αποδεικνύεται η πώληση το φορολογικό έτος που ήταν ο πραγματικός χρόνος που έλαβε χώρα.

H εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων ή συναλλάγματος

Για την κάλυψη τεκμηρίων λαμβάνονται υπόψη και τα χρηματικά ποσά που εισήχθησαν στη χώρα από το εξωτερικό και δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Για την απόδειξη των ποσών αυτών απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό. 

Μεταξύ των παραστατικών περιλαμβάνεται και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος. Σε κάθε περίπτωση, το παραστατικό πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης. Τα χρηματικά ποσά που εισαγάγατε στη χώρα από το εξωτερικό πρέπει να τα αναγράφονται στη φορολογική μας δήλωση προκειμένου να μπορείτε να τα επικαλεστείτε.

Τα δάνεια από τράπεζες – συγγενείς

Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Από την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του έτους που το επικλούμαστε και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης.

Οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών

Τα ποσά που εισπράξατε είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές καλύπτουν τα τεκμήρια. Μπορείτε να τα αποδείξετε εφόσον έχετε στη διάθεσή σας σχετικό πιστοποιητικό του αρμόδιου προϊστάμενου ΔOY από το οποίο θα προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η Δεκεμβρίου του έτους που τα επικαλούμαστε. Οι δωρεές ή οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών φορολογούνται αυτοτελώς και πρέπει να καταγράφονται στα αντίστοιχα πεδία της φορολογικής δήλωσης.

Οι αποζημιώσεις απολύσεων και τα εφάπαξ των ασφαλιστικών ταμείων

Οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακών σχέσεων και τα ποσά των εφάπαξ παροχών που καταβλήθηκαν από ταμεία πρόνοιας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς μπορούν να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων. Τα ποσά αυτά αποδεικνύεται ότι εισπράχθηκαν με βάση τις βεβαιώσεις που πρέπει να έχουν εκδώσει οι εργοδότες, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι λοιποί φορείς που τα κατέβαλαν.

Ποια ποσά δεν θεωρούνται εισόδημα

Tέτοια ποσά είναι π.χ. η αποζημίωση για ατύχημα. Tα ποσά αυτά αποδεικνύεται ότι εισπράχθηκαν με βάση τις βεβαιώσεις που πρέπει να εκδίδουν οι φορείς που τα κατέβαλαν. Δηλώνονται στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης και μπορούν να τα επικαλεστούμε ως πραγματικό εισόδημα χωρίς να υπόκεινται σε φορολόγηση.

Το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ

Τα ποσά του επιδόματος αυτού που τυχόν εισπράξατε, εφόσον δηλωθούν στους κωδικούς που βρίσκονται στον πίνακα 6 της φορολογικής μας δήλωσης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)

Αν είστε χαμηλοσυνταξιούχος και κατά τη διάρκεια του φορολογικών χρήσεων λαμβάνατε το ΕΚΑΣ, δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε και το ποσό του επιδόματος αυτού για την κάλυψη τεκμηρίων.

Τα «επαναπατρισθέντα κεφάλαια»

Τα ποσά που επανεισήχθησαν στην Ελλάδα και φορολογήθηκαν με 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 για τα κίνητρα επαναπατρισμού κεφαλαίων του εξωτερικού μπορούν να χρησιμεύσουν στο φορολογούμενο για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Οι αποταμιεύσεις από προηγούμενα έτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κεφάλαιά σας από αποταμιεύσεις προηγούμενων συνεχόμενων χρόνων τα οποία ξοδέψατε το έτος για στο οποίο θα επικαλεστείτε για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων ανάλωσης κεφαλαίων παρελθόντων ετών.

Ως αναλωθέντα κεφάλαια λαμβάνονται υπόψη από την εφορία τα ποσά τα οποία προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από το σύνολο των φορολογηθέντων ή νόμιμα απαλλαχθέντων εισοδημάτων καθώς και των λοιπών εσόδων που συμπεριλάβατε στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών:

Τα ποσά των πάσης φύσεως δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που είχατε συμπεριλάβει στις ίδιες δηλώσεις.

Τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία που επίσης είχατε συμπεριλάβει στις ίδιες δηλώσεις, ακόμη κι αν είχατε απαλλαγεί από τα τεκμήρια αυτά. Ειδικά από τα εισοδήματα και τα έσοδα των ετών 2008 και 2009 δεν αφαιρούνται τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που αντιστοιχούν σε περιουσιακά στοιχεία για τα οποία ισχύει απαλλαγή από τα τεκμήρια. 

Για να σχηματίσετε τα κεφάλαια προηγούμενων ετών που αναλώσατε, θα πρέπει να καταρτιστεί μια αναλυτική κατάσταση με τα ποσά των εσόδων και των τεκμαρτών δαπανών των προηγουμένων ετών και να έχετε στη διάθεσή σας τα αντίτυπα των σχετικών φορολογικών δηλώσεων και των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. 

Tα ποσά των αποταμιεύσεων που ξοδέψατε πρέπει να δηλωθούν Διαμορφώνοντας λοιπόν των πίνακας ανάλωσης κεφαλαίου, προκύπτει εισόδημα προς χρήση από τον οποίο μπορούμε να επικαλεστούμε όποιες χρονιές επιθυμούμε. Για τη σύνταξη του πίνακα ανάλωσης μπορούμε να πάμε όσο πίσω στα χρόνια επιθυμούμε με τη μόνη προϋπόθεση να υπάρχουν τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – Οι τόκοι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ

Στο έντυπο της φορολογικής μας δήλωσης εμφανίζονται αυτόματα συμπληρωμένα τα ποσά των εισοδημάτων συγκεκριμένων πηγών. Για το σύνολο των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά και των εισοδημάτων από συντάξεις κύριες και επικουρικές. Ακόμη, αυτόματα συμπληρώνεται ο φόρος που αναλογεί και ο φόρος που παρακρατήθηκε από τους εργοδότες. Περασμένα σε ηλεκτρονικό αρχείο, αλλά όχι προσυμπληρωμένα βρίσκει ο φορολογούμενος και τα στοιχεία για τυχόν μερίσματα για ποσά και φόρους τόκων καταθέσεων των εγχώριων τραπεζικών του λογαριασμών. 

Αυτό, όμως, δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση συγκέντρωσης των σχετικών βεβαιώσεων (από λογιστήρια, εταιρίες, τράπεζες) προκειμένου να φυλάσσονται για ενδεχόμενο έλεγχο, αλλά και για να ελέγξει ο ίδιος ο φορολογούμενος εάν έχουν συμπληρωθεί κανονικά από την εφορία με βάση τα στοιχεία που εκείνη είχε στη διάθεσή της. Τυχόν λάθη, παραλείψεις και ασυμφωνίες σε αρκετές περιπτώσεις κοστίζουν επιπλέον φορολόγηση. Συγκεκριμένα, εάν παρατηρείτε λάθος, παράλειψη ή ασυμφωνία για τους κωδικούς που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου, δεν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας άμεσα από τον φορολογούμενο και θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες. 

Αν υπάρχει ασυμφωνία στα ποσά, πρώτα να επικοινωνήσει με τον εργοδότη του ή, αν δεν γίνεται η διόρθωση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων μέσω e-mail ή στο τηλέφωνο 213-1621000 για να τους ενημερώσει για το πρόβλημα προκειμένου να φορολογηθεί για τα πραγματικά ποσά. Αν δεν υπάρχει καν ποσό, να επικοινωνήσει με τον εργοδότη για να του ζητήσει να αποστείλει τα στοιχεία πληρωμής στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ή, αν δεν γίνεται αυτό, να συμπληρώσει ο ίδιος τα ποσά και τους αναλογούντες φόρους στον επόμενο κωδικό για τα «Χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση» εισοδήματα, έχοντας πάντα χειρόγραφη βεβαίωση που να τα αποδεικνύει . Τόκοι – Μερίσματα Τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία αποτελούν εισόδημα από κεφάλαιο και θα πρέπει να δηλώνονται σε ξεχωριστό πίνακα του έντυπου Ε1 στον πίνακα. 

Στον πίνακα αυτόν δηλώνονται όχι μόνο τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας που αποκτήθηκαν κατά το φορολογικό έτος, αλλά και ο φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα όπου προβλεπόταν ή στην αλλοδαπή εφόσον πληρώθηκαν εκεί φόροι. Αντίστοιχα δηλώνονται και τα κέρδη που διανέμουν οι εταιρίες όλων των νομικών μορφών. Ομοίως, δηλώνονται και οι τόκοι που εισπράττονται από κάθε αιτία. Είναι χρήματα που είναι ήδη φορολογημένα και σε πολλές περιπτώσεις βοηθούν στην δημιουργία Ανάλωσης Κεφαλαίου και στην κάλυψη τεκμαρτού εισοδήματος.

Κεφάλαιο 3ο – Τα Ι.Χ. – Ακίνητα – Αυτοκίνητα

Προκειμένου να εμφανιστούν και να οριστικοποιηθούν θέλουν τον τρόπο τους. Υπάρχουν πεδία που είναι ήδη προσυμπληρωμένα στοιχεία τα οποία ο φορολογούμενος καλείται απλώς να επιβεβαιώσει, όπως στις περιπτώσεις των κατοικιών ή των αυτοκινήτων που χρησιμοποίησε το 2015 (και είχε συμπεριλάβει και στις προηγούμενες φορολογικές του δηλώσεις) είτε εμφανίζονται πίνακες στους οποίους ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει αναλυτικά τα στοιχεία που του ζητούνται, όπως στην περίπτωση των ανήλικων τέκνων που τον βαρύνουν. 

Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος και ιδιοκτήτης ακινήτων θα πρέπει να δηλώσει σωστά τους μήνες των κατοικιών του καθώς και τους κύριους και βοηθητικούς του χώρους, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αφού τσεκάρουν αν τα αυτοκίνητα ήταν στην κατοχή τους για την χρήση την οποία υποβάλουν φορολογικη δήλωση ή εάν είχαν καποιους μήνες κατοχής έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με το συνολικό τεκμήριο, αλλά και με τέλη κυκλοφορίας την επόμενη χρονιά.

Κεφάλαιο 4ο – ΕΝΟΙΚΙΑ

Ανείσπρακτα ενοίκια Η φορολόγηση των ενοικίων είναι αυτοτελής ως προς την κλίμακα και δεν έχει το δικαίωμα του αφορολόγητου. Επομένως, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων καλούνται να πληρώσουν από το πρώτο ευρώ εισοδήματος φόρο, σύμφωνα με την κλίμακα φόρου. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 15%ύ0- 12.000 35%ύ12.001-35.000 > 45%ύ35.001

Χιλιάδες είναι οι ιδιοκτήτες που δεν εισέπραξαν το 2015 το ποσό του ενοικίου βάσει συμβολαίου που έχει κατατεθεί στην εφορία. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να μην πληρώσουν φόρο για εισόδημα που πραγματικά δεν εισέπραξαν ποτέ.
Ο νόμος ορίζει πως τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Τα ποσά των ενοικίων που δεν κατάφερε λοιπόν να εισπράξει ο ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή του κατά τη διάρκεια του έτους θα μπορεί να τα δηλώσει φέτος σε συγκεκριμένο κωδικό, τόσο του εντύπου Ε2 όσο και στο Ε1. Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην τρίτη σελίδα. Η ξεχωριστή αναγραφή των ποσών αυτών είναι αναγκαία προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μην πληρώσουν φόρο εισοδήματος, αλλά και έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης γι’ αυτά.

Κεφάλαιο 5ο – Τα μπλοκάκια

Ο πανικός στις εφορίες με δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες που σπεύδουν να κλείσουν τα μπλοκάκια τους είναι απολύτως δικαιολογημένος. Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν να δουλεύουμε όλοι στη «μαύρη οικονομία», είναι κρίσιμο και χρήσιμο να αναλύσουμε τα δεδομένα για να προσδιορίσουμε το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς με τις νέες συνθήκες μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου.

Επαγγελματίες – Μπλοκάκια

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες οφείλουν να στείλουν το έντυπο Ε3 που αφορά τα εισοδήματα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα και έπειτα να μεταφέρουν το αποτέλεσμα στην προσωπική τους φορολογική δήλωση Ε1. Μετά τη συμπλήρωση και τον υπολογισμό εσόδων – εξόδων, τη φορολογική αναμόρφωση όπου απαιτείται (π.χ. για δαπάνες κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.), το καθαρό κέρδος πρέπει να αναγράφεται στη φόρμα Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Μισθωτοί και μπλοκάκι

Ιδιαίτερη σημασία έχει η λεπτομέρεια όσον αφορά τον τρόπο που υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος για τους μισθωτούς που έχουν και εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή μπλοκάκι. Στην περίπτωση αυτήν, το εισόδημα αθροίζεται και ο φόρος υπολογίζεται με την κλίμακα των μισθωτών, αλλά η έκπτωση φόρου των έως 2.000 ευρώ υπολογίζεται μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που αφορά μισθούς.

Παράδειγμα:

Μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και άλλες 15.000 ευρώ από ελεύθερο επάγγελμα.

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα των μισθωτών για συνολικό εισόδημα 35.000 ευρώ. Ο φόρος κλίμακας που αναλογεί στο συγκεκριμένο εισόδημα είναι 6.950 ευρώ.

Στο ποσό αυτό γίνεται έκπτωση 2.000 ευρώ καθώς η έκπτωση δίνεται ολόκληρη αφού το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι 20.000.

Έτσι, ο τελικός φόρος είναι 4.950 ευρώ.

Αν υπολογιζόταν η έκπτωση επί του συνόλου του εισοδήματος, η έκπτωση θα ήταν μικρότερη (1.850 ευρώ) και ο φόρος θα ήταν 5.100 ευρώ.

Η έκπτωση φόρου από την κλίμακα των μισθωτών είναι 2.000 ευρώ και δίνεται ολόκληρη για εισόδημα έως 20.000. Μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από τα 20.000 ευρώ.

Σημαντική λεπτομέρεια: Το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που τοποθετείται στην κλίμακα, όταν υπάρχει και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, είναι το καθαρό εισόδημα, δηλαδή αφού αφαιρεθούν επαγγελματικές δαπάνες.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν το εισόδημα από μπλοκάκι που φορολογούνταν ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ήταν το ακαθάριστο εισόδημα, δηλαδή δεν αφαιρούνταν οι επαγγελματικές δαπάνες, αλλά μόνο τα έξοδα στον ασφαλιστικό φορέα.
Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η νέα φορολογική αντιμετώπιση όσων είναι μισθωτοί με μπλοκάκι θα είναι αρκετά επιβαρυντική σε σημείο που θα καθιστά τα εισοδήματα αυτής της παράλληλης πηγής εισοδήματος ασύμφορη.

Παράδειγμα

Φορολογική επιβάρυνση για τα μπλοκάκια μέσω του νέου ασφαλιστικού

Καταργείται η απαλλαγή από το φορέα ασφάλισης που ανήκει ο κλάδος δραστηριοποίησης του φορολογούμενου για όσους είναι ασφαλισμένοι από 1/1/1993:
– Επιβαρύνεται με 26,95% επί του καθαρού εισοδήματος για ασφαλιστικές εισφορές.
– Βεβαιώνεται τέλος επιτηδεύματος.
– Φορολογείται αθροιστικά με το εισόδημα από μισθωτές χωρίς αφορολόγητο και πάνω από 12.000 ευρώ έχει έκτακτη εισφορά.
– Έχει προκαταβολή φόρου.

Παράδειγμα φορολόγησης

Άγαμος με 15.000 ευρώ εισόδημα ως μισθωτός και 15.000 ευρώ ως αυτοαπασχολούμενος
Φορολογικές επιβαρύνσεις

Η φορολογία για το άθροισμα των εισοδημάτων:

15.000 μισθωτές + 15.000 ελεύθερο επάγγελμα = 30.000, 
με τη νέα κλίμακα είναι 7.300.
Αφορολόγητο από μισθωτές 1.900.
Τελική φορολογική επιβάρυνση 2016: 5.400 ευρώ.
Αντίστοιχη επιβάρυνση 2015: 5.100 ευρώ.

Ασφαλιστικές επιβαρύνσεις

Α) Ως μισθωτός 34,10% (με ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα 5.860 ευρώ).
Άρα, εισόδημα 15.000, ασφαλιστική επιβάρυνση 1.908 ευρώ.

Β) Ως αυτοαπασχολούμενος 26,95%.
Σύνταξη 20%.
Υγειονομική περίθαλψη 6,95%.
Σύνολο: 26,95%.

Άρα, για εισόδημα 15.000 ευρώ από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, 4.042,50 ευρώ.

Συνολική ασφαλιστική επιβάρυνση 5.950,50.

Έως σήμερα επιβαρύνονταν με ΙΚΑ 15,50% ασφαλιστικές εισφορές ίσες με 2.325 ευρώ.

Συνολική επιβάρυνση φορολογούμενου 2016

Φόρος: 5.400.

Ασφαλιστικές εισφορές: 5.950,50.

Σύνολο: 11.350,50.

Συνολική επιβάρυνση φορολογούμενου 2015

Φόρος: 5.100.

Ασφαλιστικές εισφορές: 2.325.

Σύνολο: 7.425.

Επιπλέον επιβάρυνση για τον φορολογούμενο κατά 52,86%.

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, οι φορολογούμενοι αυτής της κατηγορίας πριν πάρουν την οριστική τους απόφαση σε σχέση με την ατομική τους επιχειρηματικότητα καλό θα ήταν να έχουν μια στοχευμένη και αντικειμενική ανάλυση ώστε να λάβουν κατεύθυνση σε σχέση με τον πιο δίκαιο τρόπο φορολόγησής τους όχι μόνο σε σχέση με το φόρο εισοδήματός τους, αλλά και για το ασφαλιστικό κομμάτι των αμοιβών τους που πλέον συνδέεται άμεσα με το φορολογητέο εισόδημά τους ως ένας επιπλέον φόρος στο κέρδος τους.

Κεφάλαιο 6ο – Το αφορολόγητο

Το αφορολόγητο όριο είναι το μεγάλο όπλο όλων των φορολογουμένων (νομιμοφρόνων και μη) για να ξεφύγουν από την αιμοδιψή διάθεση του κράτους για περισσότερες επιβαρύνσεις. Χρειάζεται προσοχή και σωστή διαχείριση των οικονομικών δεδομένων για να αποφευχθεί η βαριά φορολόγηση των χαμηλών εισοδημάτων.

Αφορολόγητο μισθωτών – συνταξιούχων 2016

– Άγαμος 8.636 ευρώ για φορολογουμένους χωρίς παιδιά –> έκπτωση φόρου στα 1.900 ευρώ.
– Έγγαμος 8.864 με ένα προστατευόμενο παιδί –> έκπτωση φόρου στα 1.950 ευρώ.
– Έγγαμος 9.090 ευρώ με δύο προστατευόμενα τέκνα –> έκπτωση φόρου στις 2.000 ευρώ.
– Έγγαμος 9.545 ευρώ με τρία ή περισσότερα παιδιά –> έκπτωση φόρου στα 2.100 ευρώ.

Όσοι έχουν εισόδημα > 20.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

Για το 2016 το αφορολόγητο θα δοθεί αυτόματα χωρίς τη χρήση αποδείξεων.

Κλίμακα φόρου
0 -20.000 -> 22%.
20.001-30.000 -> 29%.
30.001-40.000 -> 37%.
>40.001 -> 45%.

Προσοχή από 1/1/2017

Το χτίσιμο αφορολόγητου με δαπάνες που γίνονται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε μέσω τραπεζικής πληρωμής. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει ανάλογα με το εισόδημα τους να δηλώνουν αντίστοιχο ποσοστό δαπανών με πλαστικό χρήμα.

Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ το ποσό ελάχιστης δαπάνης με πλαστικό χρήμα θα είναι 10%.

Για εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ το ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με κάρτες θα είναι 15%.

Για εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 40.000 ευρώ το ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με πλαστικό χρήμα θα είναι 20%.

Για εισόδημα από 40.001 ευρώ και πάνω η ελάχιστη δαπάνη με πλαστικό χρήμα θα είναι 30%.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων με πλαστικό χρήμα, τότε ο φόρος που θα επιβαρυνθούν υπολογίζεται με συντελεστή 22% στη διαφορά του ποσού δαπανών που δεν συγκεντρώθηκε.
Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πως για όλες τις πηγές εισοδημάτων ισχύουν οι φοροαπαλλαγές από ιατρικές δαπάνες 2016.
Ιατρικές δαπάνες.
Νοσηλευτικές δαπάνες.
Φαρμακευτικές δαπάνες.

Στο σύνολο, οι δαπάνες από τις άνω κατηγορίες θα πρέπει να είναι πάνω από το 5% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ

Έκπτωση φόρου 10% επί των εξόδων από αποδείξεις ιατρών, νοσηλείων και φαρμάκων που θα προσκομίσουμε.
Με δυνατότητα μέγιστης έκπτωσης φόρου από ιατρικές δαπάνες 3.000 ευρώ.

Κεφάλαιο 7ο – Χωριστή φορολογική δήλωση για ζευγάρια

Είναι πολύ συχνές οι περιπτώσεις φορολογουμένων που χωρίζουν (από φορολογική στέγη και όχι από κλίνης) για να γλιτώσουν φόρους. Και πάλι χρειάζεται προσοχή. Δεν είναι αυτή η προσφορότερη μέθοδος για όλους.

Σύμφωνο συμβίωσης


Είτε πρόκειται για ομόφυλα ζευγάρια είτε για ετερόφυλα, η υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης επιτρέπεται από φέτος, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Όσοι το επιθυμούν θα πρέπει να το δηλώσουν στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ όπου ανήκουν (λόγω κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας κ.λπ.). Στις περιπτώσεις ζευγαριών με γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, τα τεκμήρια μπορούν να καλυφθούν από τα εισοδήματα και των δύο οπότε σε πολλές περιπτώσεις η κοινή φορολογική δήλωση καλύπτει τεκμαρτό εισόδημα του ενός από το συνολικό πραγματικό δηλωθέν εισόδημα και των δύο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους.


Πηγή : vradini.gr
Share this article :

Δημοσίευση σχολίου

 

Copyright © 2012 - 2021. newsontime.gr

powered by Blogger